ΑΘΗΝΑ ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ ΕΤΟΣ
Ατμοσφαιρική πίεση (hPa) 1004.5 1003 1002.5 1000.5 1001 1000.4 999.7 1000 1002.9 1005.2 1005.2 1004.2 1002.4
Μέση θερμοκρασία (0C) 9.3 9.8 11.7 15.5 20.2 24.6 27 26.6 23.3 18.3 14.4 11.1 17.7
Μέση μέγιστη θερμοκρασία (0C) 12.9 13.6 16 20.3 25.3 29.8 32.6 32.3 28.9 23.1 18.6 14.7 22.3
Μέση ελάχιστη θερμοκρασία (0C) 6.5 6.9 8.4 11.6 15.4 20.1 22.5 22.3 19.2 14.9 11.4 8.3 14
Απόλυτη μέγιστη θερμοκρασία (0C) 22.6 25.3 26.9 29.9 35.5 41.7 42.8 40.7 38.6 33.5 27.3 22.1
Απόλυτη ελάχιστη θερμοκρασία (0C) -4.5 -4 -2 4.3 7.7 11.8 16 16.1 11.8 5.9 0.9 -2.7
Μέση σχετική υγρασία (%) 72 71 68 612 58 52 48 49 56 66 73 73 62
Μέση βροχόπτωση (mm) 45 48 43 28 17 10 4 5 12 48 51 67 378
Μέσος αριθμός ημερών με βροχή μεγαλύτερη από 1 mm 5 6 6 4 2 1 1 1 1 4 5 7 43
Μέση ένταση ανέμου (m/s) 2.1 2.1 2 1.8 1.6 1.8 2.1 2.2 1.9 2 1.8 2 2