ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ ΕΤΟΣ
Ατμοσφαιρική πίεση (hPa) 1018.8 1016.9 1016.2 1014.2 1014.9 1014.3 1013.4 1013.7 1016.7 1018.8 1019.1 1018.5 1016.3
Μέση θερμοκρασία (0C) 4.6 6.1 8.9 12.6 17.4 21.7 24.8 24.2 20.3 14.9 9.7 5.8 14.3
Μέση μέγιστη θερμοκρασία (0C) 8.2 9.6 12.6 17 22.2 26.5 29.9 29.7 25 19.3 13.7 9.3 18.6
Μέση ελάχιστη θερμοκρασία (0C) 0.2 1.2 3.3 6 9.5 12.7 14.8 14.9 12.3 8.5 4.7 1.6 7.5
Απόλυτη μέγιστη θερμοκρασία (0C) 20 23.6 25.2 28.2 34.2 38.8 42.4 39.8 36.8 32.2 24.4 18.8
Απόλυτη ελάχιστη θερμοκρασία (0C) -13 -10.2 -8.2 -2.6 0.6 5.4 7.4 7 3 -3 -8.4 -9.6  
Μέση σχετική υγρασία (%) 78 74 70 68 66 60 53 55 64 72 80 82 69
Μέση βροχόπτωση (mm) 130 116 98 76 67 47 29 28 55 96 165 172 1079
Μέσος αριθμός ημερών με βροχή μεγαλύτερη από 1 mm 10 10 10 9 9 6 3 3 5 7 11 13 96
Μέση ένταση ανέμου (m/s) 0.6 0.8 0.9 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.4 0.5 0.6