ΝΑΞΟΣ ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ ΕΤΟΣ
Ατμοσφαιρική πίεση (hPa) 1016.5 1015.1 1014.6 1012.9 1013.3 1012.3 1010.7 1011 1014.3 1016.7 1017.4 1016.4 1014.3
Μέση θερμοκρασία (0C) 12 12.1 13.3 16.1 19.4 23.2 24.7 24.4 22.6 19.3 16.2 13.7 18.1
Μέση μέγιστη θερμοκρασία (0C) 14.3 14.4 15.7 18.6 21.9 25.7 26.6 26.2 24.6 21.4 18.6 15.8 20.3
Μέση ελάχιστη θερμοκρασία (0C) 9.3 9.3 10.2 12.5 15.4 19.2 21.7 21.7 19.8 16.6 13.4 10.9 15
Απόλυτη μέγιστη θερμοκρασία (0C) 22.2 22.3 25.4 30.5 33.6 36.2 37.4 34 33 30.8 28.8 24
Απόλυτη ελάχιστη θερμοκρασία (0C) 0.4 -1 2 5.1 7.1 12 14.8 13.6 11.2 7.2 4.5 2
Μέση σχετική υγρασία (%) 72 71 72 70 71 68 69 70 71 73 74 73 71
Μέση βροχόπτωση (mm) 71 59 50 18 10 3 1 3 6 39 47 69 376
Μέσος αριθμός ημερών με βροχή μεγαλύτερη από 1 mm 8 8 6 3 1 1 0 0 1 3 5 9 45
Μέση ένταση ανέμου (m/s) 3.9 4 3.6 2.8 2.4 2.3 3.2 3.4 3.4 3.7 3.2 3.7 3.3