ΡΟΔΟΣ ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ ΕΤΟΣ
Ατμοσφαιρική πίεση (hPa) 1015.4 1014.1 1013.4 1011.8 1011.6 1009.8 1007 1007.5 1011.4 1014.6 1016.4 1015.6 1012.4
Μέση θερμοκρασία (0C) 12 12.1 13.3 16.1 19.4 23.2 24.7 26.4 22.6 19.3 16.2 13.7 18.1
Μέση μέγιστη θερμοκρασία (0C) 14.9 15.2 16.9 20.2 24.3 28.4 30.5 30.6 28.3 24.4 20.1 16.6 22.5
Μέση ελάχιστη θερμοκρασία (0C) 9.3 9.3 10.2 12.5 15.4 19.2 21.7 21.7 19.8 16.6 13.4 10.9 15
Απόλυτη μέγιστη θερμοκρασία (0C) 22 22 27.4 30.6 34.8 36.2 39 41.2 35.4 33.2 28.4 22.8
Απόλυτη ελάχιστη θερμοκρασία (0C) -4 -1.6 0.2 5.2 8.6 12.6 16.8 17 10.6 7.2 2.4 1.2
Μέση σχετική υγρασία (%) 70 70 69 66 64 57 57 59 61 67 72 72 65
Μέση βροχόπτωση (mm) 148 118 75 24 14 3 7 64 88 145 686
Μέσος αριθμός ημερών με βροχή μεγαλύτερη από 1 mm 12 9 7 3 2 1 0 0 1 5 6 11 57
Μέση ένταση ανέμου (m/s) 2.1 2.4 2.4 2.4 2.3 2.7 3.1 3.1 2.7 1.9 1.7 2.1 2.4