ΣΑΜΟΣ ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ ΕΤΟΣ
Ατμοσφαιρική πίεση (hPa) 1017.7 1016.6 1015.4 1013.6 1013.2 1011.5 1009.3 1009.5 1013.4 1016.7 1018 1017.5 1014.4
Μέση θερμοκρασία (0C) 10.3 10 12.2 16.1 20.5 25.2 28.4 27.7 24.3 19.2 14.5 12.1 18.4
Μέση μέγιστη θερμοκρασία (0C) 13.3 13.2 15.7 19.8 24.5 29.4 32.5 32 28.6 23 17.8 15.1 22.1
Μέση ελάχιστη θερμοκρασία (0C) 9.3 9.3 10.2 12.5 15.4 19.2 21.7 21.7 19.8 16.6 13.4 10.9 15
Απόλυτη μέγιστη θερμοκρασία (0C) 20 20.4 22 28 33.2 39.4 41 38 37.2 31.6 25 21
Απόλυτη ελάχιστη θερμοκρασία (0C) -2.4 -3.4 -1 5 7.4 8.8 14.8 16.4 12.2 7 1 -1.4
Μέση σχετική υγρασία (%) 72 69 70 66 1 52 44 47 52 62 70 74 62
Μέση βροχόπτωση (mm) 149 103 86 32 16 3 1 1 23 29 110 164 717
Μέσος αριθμός ημερών με βροχή μεγαλύτερη από 1 mm 11 8 7 5 2 1 0 0 1 3 7 11 56
Μέση ένταση ανέμου (m/s) 3.4 3.4 2.9 2.3 2.3 2.5 3.9 3.6 3.2 2.9 3 3.2 3.1