Κάμερες Αστεροσκοπείου Πεντέλης
Θέα προς τον Υμηττό
6 π.μ 7 π.μ 8 π.μ 9 π.μ 10 π.μ 11 π.μ 12 μ.μ 1 μ.μ.
2 μ.μ. 3 μ.μ. 4 μ.μ. 5 μ.μ. 6 μ.μ 7 μ.μ. 8 μ.μ. 9.μ.μ
Θέα προς τα Νοτιοδυτικά
6 π.μ 7 π.μ 8 π.μ 9 π.μ 10 π.μ 11 π.μ 12 μ.μ 1 μ.μ.
2 μ.μ. 3 μ.μ. 4 μ.μ. 5 μ.μ. 6 μ.μ 7 μ.μ. 8 μ.μ. 9.μ.μ
Θέα προς Πεντέλη
6 π.μ 7 π.μ 8 π.μ 9 π.μ 10 π.μ 11 π.μ 12 μ.μ 1 μ.μ.
2 μ.μ. 3 μ.μ. 4 μ.μ. 5 μ.μ. 6 μ.μ 7 μ.μ. 8 μ.μ. 9.μ.μ