Κυριακή  28  Μαΐου    Ανατολή Ηλίου - Sunrise 06:06  Δύση Ηλίου - Sunset 20:38 - Διάρκεια ημέρας: 14 ώρες, 32 λεπτά   |       English version  IN ENGLISH A
meteo.gr Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΤΗΝΟΣ - Real Estate Agency

Lucee 5.3.9.166 Error (database)
Message Η συναλλαγή (Αναγνωριστικό διεργασίας 107) αντιμετώπισε αδιέξοδο στους πόρους κλείδωμα με άλλη διαδικασία και έχει επιλεγεί ως θύμα του αδιεξόδου. Εκτελέστε ξανά τη συναλλαγή.
Detail Parameter types passed (1): CF_SQL_INTEGER
SQL { call dbo.DUST_FORECAST_PER_CITY_SVG(?) }
DatabaseName Microsoft SQL Server
DatabaseVersion 13.00.4224
DriverName Microsoft JDBC Driver 7.2 for SQL Server
DriverVersion 7.2.2.0
Datasource FOG_CF
Stacktrace The Error Occurred in
C:\ws\newmeteo\includes\cf-forecasts_include-r.cfm: line 32
30: <cfprocresult name="dust" resultset="1">
31: <cfprocresult name="dustindex" resultset="2">
32: </cfstoredproc>
33: <cfset Tempdate=DateAdd("D", 8, Now())>
34: <cfparam name="city_id" default="12">

called from C:\ws\newmeteo\includes\cf-tabs-include.cfm: line 140
called from C:\ws\newmeteo\cf.cfm: line 183
Java Stacktrace lucee.runtime.exp.DatabaseException: Η συναλλαγή (Αναγνωριστικό διεργασίας 107) αντιμετώπισε αδιέξοδο στους πόρους κλείδωμα με άλλη διαδικασία και έχει επιλεγεί ως θύμα του αδιεξόδου. Εκτελέστε ξανά τη συναλλαγή.
  at com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerException.makeFromDatabaseError(SQLServerException.java:262)
  at com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerStatement.getNextResult(SQLServerStatement.java:1621)
  at com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerPreparedStatement.doExecutePreparedStatement(SQLServerPreparedStatement.java:592)
  at com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerPreparedStatement$PrepStmtExecCmd.doExecute(SQLServerPreparedStatement.java:522)
  at com.microsoft.sqlserver.jdbc.TDSCommand.execute(IOBuffer.java:7194)
  at com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerConnection.executeCommand(SQLServerConnection.java:2935)
  at com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerStatement.executeCommand(SQLServerStatement.java:248)
  at com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerStatement.executeStatement(SQLServerStatement.java:223)
  at com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerPreparedStatement.execute(SQLServerPreparedStatement.java:503)
  at lucee.runtime.tag.StoredProc.doEndTag(StoredProc.java:627)
  at includes.cf_forecasts_include_r_cfm1080$cf.call(/includes/cf-forecasts_include-r.cfm:32)
  at lucee.runtime.PageContextImpl._doInclude(PageContextImpl.java:1054)
  at lucee.runtime.PageContextImpl._doInclude(PageContextImpl.java:946)
  at lucee.runtime.PageContextImpl.doInclude(PageContextImpl.java:927)
  at includes.cf_tabs_include_cfm495$cf.call(/includes/cf-tabs-include.cfm:140)
  at lucee.runtime.PageContextImpl._doInclude(PageContextImpl.java:1054)
  at lucee.runtime.PageContextImpl._doInclude(PageContextImpl.java:946)
  at lucee.runtime.PageContextImpl.doInclude(PageContextImpl.java:927)
  at cf_cfm$cf.call(/cf.cfm:183)
  at lucee.runtime.PageContextImpl._doInclude(PageContextImpl.java:1054)
  at lucee.runtime.PageContextImpl._doInclude(PageContextImpl.java:946)
  at lucee.runtime.listener.ModernAppListener._onRequest(ModernAppListener.java:219)
  at lucee.runtime.listener.MixedAppListener.onRequest(MixedAppListener.java:44)
  at lucee.runtime.PageContextImpl.execute(PageContextImpl.java:2490)
  at lucee.runtime.PageContextImpl._execute(PageContextImpl.java:2476)
  at lucee.runtime.PageContextImpl.executeCFML(PageContextImpl.java:2447)
  at lucee.runtime.engine.Request.exe(Request.java:45)
  at lucee.runtime.engine.CFMLEngineImpl._service(CFMLEngineImpl.java:1198)
  at lucee.runtime.engine.CFMLEngineImpl.serviceCFML(CFMLEngineImpl.java:1144)
  at lucee.loader.engine.CFMLEngineWrapper.serviceCFML(CFMLEngineWrapper.java:102)
  at lucee.loader.servlet.CFMLServlet.service(CFMLServlet.java:51)
  at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:742)
  at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:231)
  at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:166)
  at org.apache.tomcat.websocket.server.WsFilter.doFilter(WsFilter.java:52)
  at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:193)
  at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:166)
  at org.apache.catalina.core.StandardWrapperValve.invoke(StandardWrapperValve.java:198)
  at org.apache.catalina.core.StandardContextValve.invoke(StandardContextValve.java:96)
  at org.apache.catalina.authenticator.AuthenticatorBase.invoke(AuthenticatorBase.java:493)
  at org.apache.catalina.core.StandardHostValve.invoke(StandardHostValve.java:140)
  at org.apache.catalina.valves.ErrorReportValve.invoke(ErrorReportValve.java:81)
  at org.apache.catalina.core.StandardEngineValve.invoke(StandardEngineValve.java:87)
  at org.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter.service(CoyoteAdapter.java:342)
  at org.apache.coyote.ajp.AjpProcessor.service(AjpProcessor.java:479)
  at org.apache.coyote.AbstractProcessorLight.process(AbstractProcessorLight.java:66)
  at org.apache.coyote.AbstractProtocol$ConnectionHandler.process(AbstractProtocol.java:806)
  at org.apache.tomcat.util.net.NioEndpoint$SocketProcessor.doRun(NioEndpoint.java:1498)
  at org.apache.tomcat.util.net.SocketProcessorBase.run(SocketProcessorBase.java:49)
  at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1149)
  at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:624)
  at org.apache.tomcat.util.threads.TaskThread$WrappingRunnable.run(TaskThread.java:61)
  at java.lang.Thread.run(Thread.java:748)
 
Timestamp 28/5/2023 10:00:16 μμ EEST